Varför du ska välja att ha ett intranät för ditt företag

Ett intranät är ett företags intranät och det är det centrala navet för all kommunikation mellan anställda. Intranätet kan antingen vara privat eller offentligt, beroende på hur mycket av din verksamhet du vill dela med utomstående. Ett privat intranät är endast tillgängligt för dem inom organisationen medan ett offentligt intranät gör det möjligt för vem…

Continue Reading