Så här handlar du med aktier 

Att handla med aktier och andra värdepapper har blivit ett vanligt sätt att investera sina sparpengar bland svenska småsparare. Tidigare sparade man pengarna på ett bankkonto, men det är inte lönsamt längre. Då behöver man andra vägar att gå. Aktier är en av dessa.

För ett antal år sedan sparade de flesta sina sparpengar på ett konto hos sin bank: Man lät pengarna sitta på kontot tills man behövde dem och man lät räntan ticka på. På detta sätt fanns där en liten värdeökning på de tillgångar man satt in på sparkontot. Denna passiva form av sparande har nästa försvunnit i och med att räntorna har blivit så låga. Man får inte en avkastning som är stor nog för att försvara att man skulle fortsätta spara på ett sparkonto.

I stället har man behövt hitta andra sätt att få sina sparpengar att växa. I och med att Telias aktie introducerades för strax över 20 år sedan så ökade aktiehandeln bland privatpersoner i Sverige. Aktien benämndes som en folkaktie då mer än 500 000 svenskar för första gången investerade i aktier i och med att Telias aktie släpptes.

Just den aktien blev något av en flopp då värdet sjönk 75% på två år, men intresset hade spridit sig bland svenskarna. Vissa startade till och med företag för att handla med olika typer av värdepapper.

Speciella regler för företag

De företag som handlar med värdepapper måste i de flesta fall ha en LEI-kod registrerad. Det är en ny regel och de LEI-kod priser man ser online är ofta mycket fördelaktiga. En LEI-kod, alltså en legal entity identifier-kod, används internationellt för att spåra vem som gjort vilka transaktioner. Det ses som ett internationellt organisationsnummer i sammanhangen. Man betalar en årsavgift för koden och den är giltig i alla de länder som är anslutna till samarbetet.

Här handlar du med aktier

Som privatperson behöver du ingen sådan kod. För att handla med aktier kan man gå via sin nuvarande bank eller via en av de portaler som finns. Principen är den samma oavsett tjänst. Man ser de olika aktierna, dess värde för stunden men även hur den har utvecklat sig över tid. Just hur den historiska utvecklingen är viktig att titta på då det säger mycket om hur känslig den har varit för olika påverkan.

Man bör även sätta sig in i de olika mekanismer som påverkar en akties utveckling innan man börjar handla. Ju mer information man har, desto bättre prognoser kan man göra. Ingen kan se in i framtiden och säga att en aktie kommer gå på ett visst sätt. Men desto bättre information man har, desto större sannolikhet har man att göra riktiga förutsägelser. På detta sätt kan man handla aktier med mer säkerhet,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.